Bodø naturskole

   Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole   |  Nordlandsnatur.no  |  Dagsrapporter i bilder  |  Blogg

VELG EMNE:

Naturskole
- Pedagogiske mål
- Undervisnings-tilbud
Leirskole
Vi som jobber her
Bestilling
Kontaktinfo
post@nordlandsnatur.no
Nordlandsnatur.no
Værvarsel
Utstyrsbase for Bodø

Bliksvær

* Bliksvær kan besøkes på egen hånd. Bodø naturskole kjører ikke noen pedagogiske opplegg i Bliksvær.

 27030002.jpg (90929 byte) 16049904.jpg (45497 byte)

Vakkert natur- og kulturlandskap. Store områder er vernet som naturreservat. Verneverdien bekreftes også av at Bliksvær nå beskyttes av den internasjonale Ramsar-konvensjonen som omhandler verdifulle våtmarksområder. Oppsynet for naturreservatet ivaretas av Statens Naturoppsyn (SNO).

Bodø naturskole og Kystlaget Salta har tilrettelagt for kontrollert og kanalisert ferdsel etter gjennomarbeidet kart. Kart kan lastes ned, men finnes også til utlån i postkasser ved informasjonstavlene på hovedøya. 

Pr. 05.06.2003 er Molla-ruta (den lengste tur- og stangfiskeruta) og Nonskarvågen/Steinsvika (strandeng) ferdig. Molla-ruta starter fra veikanten ved Galamyra, og er merket med pil og skiltet. Nonskarvåg-ruta starter ved veikanten rett vest for Kjeglhågen og er også merket med pil og skilt.

Arbeidet med tilretteleggingen er gjort i nært samarbeid med grunneierne, Bliksvær velforening og Fylkesmannen i Nordland.

 

INFORMASJONS-TAVLE

Det er satt opp oversiktlige informasjonstavler ved hurtigbåtkaia og ved gjestekaia. Her finnes turkart, retningslinjer for ferdsel, vernebestemmelsene for naturreservatene, opplysninger om Ramsar-konvensjonen, kontaktinformasjon m.m.

Laminerte turkart ligger i en postkasse som henger på info-tavlene. Disse kan lånes fritt mens du er på Bliksvær. Husk å legge dem tilbake i kassen etter bruk.

 

NATURRESERVATET 

Deler av hovedøya og alle holmene rundt hovedøya er naturreservat. Reservatet er et fuglereservat, dvs at det spesielt er fuglene i Bliksvær som er beskyttet gjennom vernet. Holmene rundt har ilandstigningsforbud i hekketiden. På hovedøya, også i naturreservatet, er det tillatt å ferdes hele året, men det anbefales sterkt å følge anbefalte turruter. 

 

FERDSEL 27030005.jpg (49125 byte)

I henhold til friluftsloven og vernebestemmelsene for Bliksvær naturreservat er det relativt fri ferdsel i utmark på hovedøya. Men da landskapet og miljøet er sårbart og svært verneverdig, og grensen mellom innmark og utmark i vesentlig grad er flytende, er det vedtatt egne retningslinjer for ferdselen. 

Disse retningslinjene tar hensyn til at Bliksvær er et sårbart og delvis vernet natur- og kulturområde, og at mange hekkeplasser for fugler ofte ligger både på gammel innmark og i utmark, på ulike steder fra år til år. Alle fugler er fredet på hekkeplassen. Det oppfordres sterkt at all ferdsel utenfor veien bare foregår etter de anbefalte rutene (se kartet)

I likhet med ethvert lokalsamfunn slippes kloakk ut på bestemte plasser. Områder der kloakk slippes ut er unngått som anbefalte ferdsels-ruter, i tråd med HMS-krav (krav til helse miljø og sikkerhet). Kloakken fra en stor del av boligene på Bliksvær ledes ut i Breiosen. Hele strandområdet her er utsatt for helsefarlige kolibakterier. Breiosen anbefales derfor ikke til ekskursjonsformål.

Området fra veis ende og ned til havkanten i Breiosen består i hovedsak av innmark. Iflg. friluftsloven er ferdsel over innmark forbudt, uten etter evt. avtale med grunneier. Etter samråd med grunneier fraråder Bodø naturskole ferdsel til Breiosen. 

Viktige momenter:

  • Innmark er det ikke tillatt å gå over, unntatt etter de kartfestede rutene.
  • I utmark følges anbefalte ruter.
  • Ferdselen skal ikke etterlate seg spor etter menneskelig aktivitet (med unntak av fotspor).
  • Respekter privatlivets fred, unngå støyende atferd.

Detaljert regelsett som skal følges, samt nøyaktig kart over anbefalte ruter, finner du ved å klikke på linkene nedenfor.

KART OG RETNINGSLINJER FOR FERDSEL

Følgende linker åpnes i nytt vidu:

Kart for ferdsel (578 kb - Etter åpning: høyreklikk kartet og velg lagre. Åpne kartet på egen maskin og skriv ut)

Retningslinjer for ferdsel

 

DRIKKEVANN - GODKJENT AV MATTILSYNET

Øya har vannverk, med vann fra Kvalviktjønna. Drikkevannet ble godkjent høsten 2008.

 

OVERNATTING 05069802.jpg (96787 byte)

Bliksvær skole leies ut av Kystlaget Salta. Skolen er opprustet bl a med nytt og mye større kjøkken, og nye senger og bord. Skolen er velegnet til overnatting for større grupper, gjerne på rundt 20 personer og noe over.

Kontaktperson er:

  • Knut Kaspersen
  • Tlf.: 905 45217

 

HURTIGBÅT

Turen utover til væran går fra hurtigbåtkaia i Bodø. Båten går væran rundt, og Bliksvær, Helligvær, Landegode anløpes på ruten til oppsatte tider. Sjekk rutetidene på www.torghattennord.no.