Børvasstindan - 29.11.2012 - Foto: Tor Egil Kvalnes

       Startsiden              Alfabetisk emneliste             Naturskole i Bodø           Vær         Tidevann             E-post: post@nordlandsnatur.no  

VELG EMNE:
Opplæring

Friluftsliv

Naturfotografering

Jakt og fiske

Utstyr og hytter

Organisasjoner

Kart

Nasjonalparker i Nordland

Sjunkhatten nasjonalpark

Barnas nasjonalpark

 

Innmelding av info

Kontakt

 

Nordland i bilder

 


nordlandsnatur.no driftes av Bodø naturskole

Webansvarlig: Tor Egil Kvalnes

Sist oppdatert 26.02.2021

Nordlandsnaturen                     Tidligere artikler

Sjunkhatten nasjonalpark - Sørfjorden, Heggmotinden (798 moh) i midten


 

Juni 2015. Sørfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark. Storvikfjellet (814 moh) og Heggmotinden (798 moh). Børvasstindan lengst til høyre.

Foto: Tor Egil Kvalnes / kvalnesfoto.com

 

 


 

 

 

 

 


Aktuelt i Nordland

-

Sjunkhatten leirskole

Tidligere Vatnlia leirskole. Leirskolen har skiftet navn, bl a for å forsterke tilknytningen til Sjunkhatten nasjonalpark - barnas nasjonalpark.

Besøk leirskolen på www.sjunkhattenleirskole.no

-

Værmelding: yr.no

-

GPS-turvalg

Bodø naturskole la 7. desember 2012 ut aktuelle stier og rutevalg i digital form for Sjunkhatten nasjonalpark. Ved å laste disse inn på egen GPS via datamaskin, kan du bevege deg fritt i nasjonalparken på en trygg og opplevelsesrik måte, uten å være avhengig av merkede stier. I Sjunkhatten nasjonalpark skal sti-merking begrenses mest mulig. GPS-merking av stier og rutevalg er et pionerprosjekt i nasjonalpark-sammenheng. De digitale veivalgene finner du på digitale turvalg.

Sjøfugltelling Saltfjorden

Fra først på 1980-tallet har Norsk ornitologisk forening, Bodø lokallag, gjennomført telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden, på oppdrag fra Norsk institutt for naturforskning, NINA. I 2013 ble tellingen gjennomført 9. februar. Resultatene er publisert på  nettet. De viser bl a at antall ærfugl i Saltfjorden i år var i underkant av 1500 individer, en nedgang fra gjennomsnittet 2005-2012. Se resultatene fra alle årene på www.lysbordet.com/nof

Ny sjøfugltelling i Saltfjorden er planlagt lagt til 8. februar 2014.

Naturskole / uteskole

Husk å melde på grunnskole-klasser til gratis naturskole allerede i januar.

Bodø naturskole kjører for fullt med naturskole for grunnskolene i Bodø kommune. Det er bare å melde seg på.

-

Rødlistearter

En oppdatering av planter og dyr som er truet av utryddelse finner du i den norske Rødlista.

Alle nasjonalparkene

Flott nettsted fra Direktoratet for naturforvaltning.