Jentofts Minde - Feriekolonien

Jentofts Minde eies av Feirekolonien AS, og ligger ved Vatnvatnet vel to mil øst for Bodø sentrum. Anlegget består bl a av en eldre bygning som for en del år tilbake ble brukt som feriekoloni om sommeren for barn fra Bodø by, og i tillegg et nytt utleiebygg og tilhørende sanitæranlegg.

Anlegget ligger idyllisk til like ved Vatnvatnet, med bilvei helt fram, 3 km langs denne fra fylkesvei 80 ved Hopen.  Like nedenfor husene finnes en fin sandstrand som kan benyttes av besøkende.

Jentofts Minde      

Jentofts Minde består  av disse bygningene:

Både Hovedhuset og Kløverstua har innlagt vann og strøm.

Overnattingskapasitet:

Større grupper kan i tillegg slå opp telt på det store området rundt bygningene.

Fartsgrensen på veien forbi Jentofts Minde er satt ned til 30 km/t. Dette gjør ferdselen fra bygningene og ned til stranden tryggere.

-

Utleier:

Feriekolonien AS 

    Kontaktperson: Tom Jørgen Johansen

 

 Tilbake