Bodø naturskole

   Bodø naturskole  |  Sjunkhatten leirskole   |  Nordlandsnatur.no  |  Dagsrapporter i bilder  |  Blogg

VELG EMNE:

Naturskole
- Pedagogiske mål
- Undervisnings-tilbud
Leirskole
Vi som jobber her
Bestilling
Kontaktinfo
post@nordlandsnatur.no
Nordlandsnatur.no
Værvarsel
Utstyrsbase for Bodø

Bliksvær - retningslinjer for ferdsel


Kart (578 kb) Se nedenforRetningslinjer

Besøk på Bliksvær                            Utskriftsformat (pdf)

Du er velkommen som besøkende på Bliksvær, men husk at din ferdsel og atferd er regulert av følgende lover/bestemmelser:

 • Friluftsloven fastslår at det er fri ferdsel til fots i utmark hele året, mens ferdsel over dyrka mark/innmark kun kan skje i perioden 15. oktober – 29. april når marka er frosset eller snødekt.
 • Viltloven fastslår at:
 • ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir og bo, slik at viltet ikke påføres unødig lidelse og skade.
 • det er grunneier som har retten til egg og dun.
 • Ifølge kommunalt vedtak er det båndtvang for hunder hele året.
 • Ifølge lov om brannvern er det i eller i nærheten av skogsmark et generelt bålforbud i perioden 15. april – 15. september. Bruk de etablerte, steinringsatte bålplassene. Andre bålplasser tillates ikke, verken i eller utenfor verneområdene.
 • Ifølge forurensingsloven er det ikke tillatt å etterlate søppel i naturen. Ta med deg søppelet hjem.

Deler av Bliksvær er i dag vernet som naturreservat og dessuten er det en spesiell dyrelivsfredning på hele øygruppa. Sett deg inn i gjeldende bestemmelser for verneområdene og følg disse.

Foruten disse lovregulerte atferdsreglene anbefales følgende:

 • Følg alltid de på kartet angitte veivalg når du er på vei ut i utmarka.
 • Kvalviktjønna er vannkilde for øya. Ikke bad i tjønna og opphold dere minst mulig i tjønnas nærområde.
 • Ikke gå i land på hekkeholmer i hekketida.
 • Ved biologiske studier bør det vises varsomhet med innsamlinger og i fjæra bør steiner legges tilbake slik de opprinnelig lå.
 • Unngå støyende atferd både i inn- og utmark.

Prøv å få til en spor- og lydløs bruk av området.

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavd.                 Kystlaget Salta                     Bodø naturskole

Utskriftsformat (pdf)